fbpx

Návraty

VRÁTIŤ NÁKUP:

PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A SÚVISIACE NÁKLADY:

Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je však povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy vrátiť všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na dodanie (najlacnejšia možnosť z ceny dodania zoznam). Priame náklady na vrátenie Produktu (teda náklady na vrátenie Produktu Predávajúcemu) znáša spotrebiteľ.

Celý zakúpený set je možné vrátiť.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Slovenský sklad:

CzechLogistic – IT REMARKETING
ul. Budovateľská 1234
03853 Turany

Formulár na vrátenie:

Formulár na vrátenie
  •